INA NEWS

ads header

ताज़ा खबर

BERAKING NEWS शिवपुरी जिले के जनपद अध्यक्षों के आरक्षण का हुआ ऐलान

जिला शिवपुरी जनपद अध्यक्षों काआरक्षण

1 - शिवपुरी सामान्य महिला अध्यक्ष -                                 2  पोहरी पिछड़ा वर्ग महिला   
3 - कोलारस सामान्य अध्यक्ष 
4 - बदरवास महिला हरिजन अध्यक्ष     
 5 - पिछोर पिछड़ा वर्ग पुरुष अध्यक्ष   
 6 - नरवर आदिवासी महिला     
7 - खनियाधाना सामान्य महिला
8 - करेरा हरिजन पुरुष

No comments

Welome INA NEWS, Whattsup : 9012206374